Integrirana audio pojačala 

A-1712 Integrirano audio pojačalo/mješalo,120W/100V,4-16 Ohm,50 Hz - 20kHz,420 x 107 x 367 mm
A-1724 Integrirano audio pojačalo/mješalo,240W/100V,4-16 Ohm,50 Hz - 20kHz,420 x 107.7 x 367 mm
A-1803 Integrirano audio pojačalo/mješalo,30W/100V,4-16 Ohm,50 Hz - 20 kHz,420 x 107 x 367 mm
A-1806 Integrirano audio pojačalo/mješalo,60W/100V,4-16 Ohm,50 Hz - 20 kHz,420 x 107.7 x 367 mm
A-1812 Integrirano audio pojačalo/mješalo,120W/100V,4-16 Ohm,50 Hz - 20 kHz,420 x 107.7 x 367 mm
TOA A-2030 CE TOA A-2030 je nisko budžetno audio pojačalo/mješalo 30W/100V-70V-4ohm, vrlo prikladno za fiksne montaže razglasnog sustava za najave i puštanje pozadinske muzike u školama,uredima,trgovinama, tvornicama,sakralnim objektima i sl.
TOA A-2060 CE TOA A-2060 je nisko budžetno audio pojačalo/mješalo 60W/100V-70V-4ohm, vrlo prikladno za fiksne montaže razglasnog sustava za najave i puštanje pozadinske muzike u školama,uredima,trgovinama, tvornicama,sakralnim objektima i sl.
TOA A-2120 CE TOA A-2120 je nisko budžetno audio pojačalo/mješalo 120W/100V-70V-4ohm, vrlo prikladno za fiksne montaže razglasnog sustava za najave i puštanje pozadinske muzike u školama,uredima,trgovinama, tvornicama,sakralnim objektima i sl.
TOA A-2240 CE TOA A-2240 je nisko budžetno audio pojačalo/mješalo 240W/100V-70V-4ohm, vrlo prikladno za fiksne montaže razglasnog sustava za najave i puštanje pozadinske muzike u školama,uredima,trgovinama, tvornicama,sakralnim objektima i sl.

 

 
Na vrh