Razglasni sustavi za automobile 

TOA C-160 Audio pojačalo za ugradnju u automobile 60/120 W,s mikrofonom, dva mik.ulaza, pomoćnimi lin.ulazom, standardnog napajanja 10-16Vdc (12V auto akumulator). Sa adapterima i adekvatnim kablovima za montažu.
TOA CA-115 Audio pojačalo za ugradnju u automobile 15/35 W,s mikrofonom, dva mik.ulaza, pomoćnimi lin.ulazom, standardnog napajanja 10-16Vdc (12V auto akumulator). Sa adapterima i adekvatnim kablovima za montažu.
TOA CA-130 Audio pojačalo za ugradnju u automobile 30/60 W,s mikrofonom, dva mik.ulaza, pomoćnimi lin.ulazom, standardnog napajanja 10-16Vdc (12V auto akumulator). Sa adapterima i adekvatnim kablovima za montažu.

 

 
Na vrh